BerganVel
© Bergan Vel, 2024
Nyheter! Nyheter fra Bergan Vel
14. april 2024 er det VÅRDUGNAD! Vårdugnaden på Barneskjær er et sikkert vårtegn, og tradisjonen tro reiser medlemmer av Friluftskomiteen og andre som ønsker å bidra på Barneskjær, ut kl. 10:00 fra kommunebrygga ved Eid. Vi fikser, maler, rydder og raker og koser oss med grilling etterpå! Meld deg på til Jan Pedersen på 971 60 756 Piperenovering er gjennomført! Ny ovn og peis på plass! Sommer’n 2023 inneholdt både tørke, totalt fyringsforbud pga tørken, og masse regn. I tillegg hadde vi i begynnelsen av juni branntilsyn hvor pipa, samt ovn og peis på Barneskjær fikk fyringsforbud. Det er derfor med glede vi kan melde at pipa er renovert, og vi har fått ny ovn og ny peis! Rapportene så langt er at ovn og peis varmer skikkelig. Herlig! Under sees bilde av ovn og peis. Barneskjær er nyoppusset! I hele mai 2023 pusset vi opp Barneskjær som nå fremstår så flott og fin! Nytt nummer av Skjærgårdsnytt er klart! Vi har lagt ut Desember 2022-utgaven av Skjærgårdsnytt. Avtale med Breidablikk Sjømannshjem på plass! Leganger Hansens Legat overtok ansvaret for Breidablikk Sjømannshjem og eiendommen rundt, 1 januar 2020. Bergan Vel har nyt godt av et samarbeid med Sjømannshjemmet gjennom en årrekke, og nå med legatet på plass tenkte vi at tiden var innefor å få til en formalisert avtale som regulerer dette. Sjømannshjemmet med den flotte eiendommen rundt er unikt, og vi er stolte av at dette sokner til vellet vårt. Stedet er privat og forbeholdt beboerne i legatet, og det er derfor ingen selvfølge at vi i det hele tatt har tilgang til område.Vi setter derfor stor pris på en regulering av samarbeidet, slik at vi får klare rammer og kan opprettholde et positivt og respektfullt forhold til Sjømannshjemmet, de som bor der og til Leganger Hansens Legat. Det var i sin tid Nøtterø Sjømannsforening som realiserte tanken om et gamlehjem for «utslitte sjøfolk», og i 1928 sto Breidablikk Sjømannshjem ferdig. Sjømannshjemmet ble etter hvert utdatert, og det ble isteden bygget mer egnede boligerfor pensjonerte sjøfolk. Selv om selve sjømannshjemmet i perioder har vært utleid til andre formål, har boligene og eiendommen rundt alltid vært forbeholdt den opprinnelige målgruppen; Pensjonerte sjøfolk fra Nøtterøy (senere Færder) kommune. Det er per i dag 37sjømannsboliger med totalt 51 beboere inne på området. Det ærverdige gamle sjømannshjemmet er et kjent landemerke og sterk knyttet til lokalbefolkningens identitet, og selv om området er privat, har det i mange år vært et fint samspill mellom Breidablikk og de som bor rundt, og et nært samarbeidmellom Breidablikk og forskjellige lokale initiativ. Samarbeidet med Bergan Vel for eksempel knytter seg spesielt til den stemningsfulle tenningen av julegrana og avslutningen på nissetoget hver 1.desember, men også i forbindelse med større arrangementer påBarneskjær, da spesielt den årlige Barneskjærkonserten. På 17.mai er det også tradisjon for mange å møte opp på Breidablikk på morgenen og høre korpset spille. I den senere tid er det midlertid mye som tyder på at det er en økende andel av de som ikke er klar over at dette er en privat eiendom forbeholdt legatets beboere, og benytter stedet som om det skulle være offentlig. For selv om ingen vilreagere på at folk tar seg en liten rusletur inn på dette flotte område, blir det feil når folk utenfra tar en piknik på plenen, slår seg ned på brygga eller stranda, nakenbader, driver yogatrening, parkerer/camper med campingbiler, lar hundene løpe fritt/ikke plukker opp hundebæsj, bruker stedet som parkering for kajakk og kanotraller, bruker brygga til ombord eller i landstigning sent og tidlig med bagasje- kjøring-fyll- støy, osv. Totalt sett vil aktiviteter som dette fortrenge de som bor på stedet, skapeutrygghet spesielt nå i forhold til smitterisiko, og være med på å redusere bokvalitet for beboerne på Breidablikk. Avtalen mellom Bergan Vel og Breidablikk Sjømannshjem (Leganger Hansens Legat) setter hensynet til beboerne på området i fokus. Bergan Vel gis tilgang til området ved følgende anledninger: Nissetog og Julegranstenning. Fra og med i år tar Leganger Hansens Legat over ansvaret for lysene på julegrana, og det er en stor lettelse for oss. Det tradisjonsrike nissetoget 1. desember avslutter ved Sjømannshjemmet, og julegrana tennes.Bergan vel får også låne selskapslokalene og kjøkken i Sjømannshjemmet til dette arrangementet. Vår og høstdugnad Barneskjær. Her får vi tilgang på brygga og brønnhuset for av og påstenging av vann. Årlig konsert Barneskjær. Her får vi mulighet til å bruke brygge og parkeringsplass til opprigging og nedrigging. Vellet vil også ha mulighet til å avtale begrenset transport til fra brygge under selve arrangementet, for gjester med spesiellebehov. Det er med andre ord ikke fri flyt og parkering eller til og fra brygge for vanlige gjester. Området skal heller ikke benyttes til parkering eller av og påstigning for gjester eller vaktmestere på Barneskjær gjennom sesongen. Forutsetning for hele avtalen er at vi holder oss innenfor disse rammene, bruker området med respekt, og rydder opp etter oss. Leganger Hansens Legat forbeholder seg retten til å trekke seg fra avtalen om dette ikke overholdes. Det blir derfor vesentlig at alle som benytter seg av Barneskjær er klar over dette, slik at vi kan fortsette dette gode samarbeidet imange år framover
Solen skinner!
BerganVel
© Bergan Vel, 2024
Nyheter! Nyheter fra Bergan Vel
14. april 2024 er det VÅRDUGNAD! Vårdugnaden på Barneskjær er et sikkert vårtegn, og tradisjonen tro reiser medlemmer av Friluftskomiteen og andre som ønsker å bidra på Barneskjær, ut kl. 10:00 fra kommunebrygga ved Eid. Vi fikser, maler, rydder og raker og koser oss med grilling etterpå! Meld deg på til Jan Pedersen på 971 60 756 Piperenovering er gjennomført! Ny ovn og peis på plass! Sommer’n 2023 inneholdt både tørke, totalt fyringsforbud pga tørken, og masse regn. I tillegg hadde vi i begynnelsen av juni branntilsyn hvor pipa, samt ovn og peis på Barneskjær fikk fyringsforbud. Det er derfor med glede vi kan melde at pipa er renovert, og vi har fått ny ovn og ny peis! Rapportene så langt er at ovn og peis varmer skikkelig. Herlig! Under sees bilde av ovn og peis. Barneskjær er nyopppusset! I hele mai 2023 pusset vi opp Barneskjær, som nå fremstår så flott og fin! Nytt nummer av Skjærgårdsnytt! Vi har lagt ut Desember 2022-utgaven av Skjærgårdsnytt Avtale med Breidablikk Sjømannshjem på plass! Leganger Hansens Legat overtok ansvaret for Breidablikk Sjømannshjem og eiendommen rundt, 1 januar 2020. Bergan Vel har nyt godt av et samarbeid med Sjømannshjemmet gjennom en årrekke, og nå med legatet på plass tenkte vi at tiden var innefor å få til en formalisert avtale som regulerer dette. Sjømannshjemmet med den flotte eiendommen rundt er unikt, og vi er stolte av at dette sokner til vellet vårt. Stedet er privat og forbeholdt beboerne i legatet, og det er derfor ingen selvfølge at vi i det hele tatt har tilgang til område.Vi setter derfor stor pris på en regulering av samarbeidet, slik at vi får klare rammer og kan opprettholde et positivt og respektfullt forhold til Sjømannshjemmet, de som bor der og til Leganger Hansens Legat. Det var i sin tid Nøtterø Sjømannsforening som realiserte tanken om et gamlehjem for «utslitte sjøfolk», og i 1928 sto Breidablikk Sjømannshjem ferdig. Sjømannshjemmet ble etter hvert utdatert, og det ble isteden bygget mer egnede boligerfor pensjonerte sjøfolk. Selv om selve sjømannshjemmet i perioder har vært utleid til andre formål, har boligene og eiendommen rundt alltid vært forbeholdt den opprinnelige målgruppen; Pensjonerte sjøfolk fra Nøtterøy (senere Færder) kommune. Det er per i dag 37sjømannsboliger med totalt 51 beboere inne på området. Det ærverdige gamle sjømannshjemmet er et kjent landemerke og sterk knyttet til lokalbefolkningens identitet, og selv om området er privat, har det i mange år vært et fint samspill mellom Breidablikk og de som bor rundt, og et nært samarbeidmellom Breidablikk og forskjellige lokale initiativ. Samarbeidet med Bergan Vel for eksempel knytter seg spesielt til den stemningsfulle tenningen av julegrana og avslutningen på nissetoget hver 1.desember, men også i forbindelse med større arrangementer påBarneskjær, da spesielt den årlige Barneskjærkonserten. På 17.mai er det også tradisjon for mange å møte opp på Breidablikk på morgenen og høre korpset spille. I den senere tid er det midlertid mye som tyder på at det er en økende andel av de som ikke er klar over at dette er en privat eiendom forbeholdt legatets beboere, og benytter stedet som om det skulle være offentlig. For selv om ingen vilreagere på at folk tar seg en liten rusletur inn på dette flotte område, blir det feil når folk utenfra tar en piknik på plenen, slår seg ned på brygga eller stranda, nakenbader, driver yogatrening, parkerer/camper med campingbiler, lar hundene løpe fritt/ikke plukker opp hundebæsj, bruker stedet som parkering for kajakk og kanotraller, bruker brygga til ombord eller i landstigning sent og tidlig med bagasje- kjøring-fyll- støy, osv. Totalt sett vil aktiviteter som dette fortrenge de som bor på stedet, skapeutrygghet spesielt nå i forhold til smitterisiko, og være med på å redusere bokvalitet for beboerne på Breidablikk. Avtalen mellom Bergan Vel og Breidablikk Sjømannshjem (Leganger Hansens Legat) setter hensynet til beboerne på området i fokus. Bergan Vel gis tilgang til området ved følgende anledninger: Nissetog og Julegranstenning. Fra og med i år tar Leganger Hansens Legat over ansvaret for lysene på julegrana, og det er en stor lettelse for oss. Det tradisjonsrike nissetoget 1. desember avslutter ved Sjømannshjemmet, og julegrana tennes.Bergan vel får også låne selskapslokalene og kjøkken i Sjømannshjemmet til dette arrangementet. Vår og høstdugnad Barneskjær. Her får vi tilgang på brygga og brønnhuset for av og påstenging av vann. Årlig konsert Barneskjær. Her får vi mulighet til å bruke brygge og parkeringsplass til opprigging og nedrigging. Vellet vil også ha mulighet til å avtale begrenset transport til fra brygge under selve arrangementet, for gjester med spesiellebehov. Det er med andre ord ikke fri flyt og parkering eller til og fra brygge for vanlige gjester. Området skal heller ikke benyttes til parkering eller av og påstigning for gjester eller vaktmestere på Barneskjær gjennom sesongen. Forutsetning for hele avtalen er at vi holder oss innenfor disse rammene, bruker området med respekt, og rydder opp etter oss. Leganger Hansens Legat forbeholder seg retten til å trekke seg fra avtalen om dette ikke overholdes. Det blir derfor vesentlig at alle som benytter seg av Barneskjær er klar over dette, slik at vi kan fortsette dette gode samarbeidet imange år framover