© Bergan Vel, 2024
BerganVel

Hvor er Barneskjær?

Barneskjær er en øy som ligger på østkysten av vakre Nøtterøy, et par gode steinkast fra Duken, og likeså fra Tønsberg Seilforenings anlegg på Fjærholmen. Klikk her for å se Barneskjær i Google Maps

Hvem eier Barneskjær?

Færder kommune eier Barneskjær.

Hvem vedlikeholder, drifter og besørger utleie av Barneskjær?

Friluftskomitén i Bergan Vel er ansvarlig for vedlikehold, drift og utleie av Barneskjær. Du vil finne nyheter, relevant informasjon og utleie-kalender for Barneskjær på nettstedet https://www.berganvel.no. Utleieansvarlig er Robert (Bob) Ibsen Voith, mobiltelefon 402 14214, e-post bobvoith@gmail.com Friluftskomiténs leder er Jan Pedersen, mobiltelefon 97 16 07 56, e-post j-peder4@online.no.

Når kan Barneskjær leies?

Medio April til medio September. Merk at utleie-start kan forskyves, og at endelig start kunngjøres på vårt nettsted.

Vaktmester-ordningen

Vaktmesteren er først og fremst leietagers kontaktperson og kjentmann på stedet! Dessuten er han eller hun ansvarlig for å utlevere nøkler til leietager, sørge for at ved og gass er på plass og ellers påse at hus og øy er i sin skjønneste orden. Vaktmesterne er nåværende eller tidligere medlemmer av friluftskomitén i Bergan Vel og en vaktmester-periode er 1 uke. Dette innebærer at de fleste leietagere må forholde seg til én vaktmester om leie finner sted innenfor én uke. Vaktmester- perioden går fra søndag til søndag.

Hvem kan leie Barneskjær?

I henhold til statuttene skal Barneskjær først og fremst leies av skoler, organisasjoner, foreninger og firmaer. Skoler, organisasjoner og foreninger innen Bergan Vel og fra Nøtterøy har forrang. Andre grupper kan gjerne søke om å leie Barneskjær, og er friluftskomitén i tvil om egnethet, så konsulteres styret i Bergan Vel. Hva legger vi i “egnethet”? Vi ønsker primært å unngå rene fester på øya. Lyden bærer særdeles godt til land!

Hvordan leier du Barneskjær?

Først sjekker du om ønsket periode er ledig på utleie-kalenderen på nettstedet https://www.berganvel.no/bs, deretter kontakter du utleie-ansvarlig Bob Voith, mobiltelefon 402 14214 eller e-post bobvoith@gmail.com. Pass på at du oppgir dine kontakt-detaljer, som navn, adresse, telefon dag, kveld og mobil samt e-post. Når leie er registrert, vil du få beskjed om dette enten via SMS eller e-post. Ultimo Mars sendes det ut leieskjema med alle detaljer samt informasjon om hvilken vaktmester leietager skal forholde seg til. Når leie er gjennomført, rapporter du tilbake til utleie-ansvarlig hvor mange dere var ved overnatting. Det er viktig å merke seg at alle leieforhold har en Ansvarlig Person, se nedenfor.

Ansvarlig Person

Alle leieforhold har en ansvarlig person. Foruten å være primære kontaktperson for vaktmester, og den som mottar og avleverer nøkler, er denne personen oppført i leieavtalen og vil normalt sett også motta faktura for leie ultimo August (se mer under "Hvordan skjer oppgjør for leie"). VIKTIG! Ansvarlig Person er ansvarlig for å sette seg godt inn i Branninstruksen for Barneskjær Ansvarlig person må umiddelbart rapportere feil og mangler til vaktmester dersom man ikke skal stilles til ansvar for skader og hærverk. Bergan Vel forfølger spesielt tagging ekstra nøye, og om det oppdages tagging, vil Bergan Vel kreve at de berørte rom males om. Ansvarlig person skal også påse at deltagerne generelt sett behandler Barneskjær godt. Madrasser skal ikke tas ut av huset.

Hvor mye koster det å leie Barneskjær?

Prisen bestemmes først og fremst ut fra om det er skole, organisasjon eller firma som skal leie Barneskjær, dernest om skole eller organisasjon har tilhørighet til Nøtterøy eller ikke. Skoler tilhørende Nøtterøy Kr. 50,- per elev per natt. Ingen minstepris Skoler ikke tilhørende Nøtterøy Kr. 100,- per elev per natt. Ingen minstepris Organisasjoner tilhørende Nøtterøy Kr. 100,- per person per natt. Minstepris kr. 1000,- Organisasjoner ikke tilhørende Nøtterøy Kr. 150,- per person per natt. Minstepris kr. 1500,- Merk at private som leier Barneskjær går under denne kategorien. Firmaer Kr. 200,- per person per natt. Minstepris kr. 2000,- Leie av Barneskjær om dagen, om huset skal brukes Kr. 500,- Leie av Barneskjær om kvelden Kr. 500,- Ved stilles til rådighet for oppvarmingsformål. Om ved i sekk benyttes til bål, koster dette kr. 100,- per sekk.

Dere rydder og vasker etter dere

Når dere er ferdig på Barneskjær, så rydder og vasker dere etter dere i begge etasjer. Husk å tømme og vaske kjøleskapet også. Kjøleskapet forlates med dørene oppe, slik at vi unngår vond lukt. Gassen slås av og gass-regulatoren kobles fra gass-flasken.

Er Barneskjær "privat" når du leier?

Barneskjær er et offentlig sted, og man kan ikke anse Barneskjær som et privat sted selv om man leier stedet. Følgelig skal leietager ikke hindre bruk av brygge, ilandstigning eller opphold samt bruk av vann eller grillene.

Hvordan skjer oppgjør for leie?

Ansvarlig for utleie av Barneskjær utfører vanligvis fakturering mot slutten av August. Faktura har 14 dagers betalingsfrist, og eventuell klage må være i utleie-ansvarlig i hende innen betalingsfrist for å bli tatt til følge. Faktura sendes som PDF fil til Ansvarlig Persons e-post adresse.

Parkering

For mange er det nødvendig å parkere bil når man drar på Barneskjær. Det presiseres at leietager ikke kan bruke parkeringsplass eller brygge på Breidablikk Sjømannshjem. Alternative parkeringsplasser finnes ved Knarberg Båtforening, Nøtterøy Idrettsforening eller på Fjærholmen Seilsenter.

Bryggeforhold

På øyas vestside finnes en fin og stabil brygge med plass til 4-5 båter. Utsiden av bryggen har god dybde, også for seilbåter. På innsiden av bryggen kommer marbakken raskt, og det er en stein man skal være klar over. Vis forsiktighet. Bryggen har en fin-fin badetrapp i stål. Bryggen ligger i ren nord-sør retning, og det er ikke mer en ca. 150 meter til Nøtterøy. Sundet mellom Nøtterøy og Barneskjær er sterkt trafikkert i sommersesongen.

Badeforhold

Svømmedyktige personer kan boltre seg fra bryggen, mens de mindre må forholde seg til strand- kanten. Dessverre er bunnforholdene noe gjørmete, og det er en god del skjell i gjørma. Det anbefales derfor badesko til de minste. Uvettig båt-trafikk kan fra tid til annen skape bølger, så regn med å passe på små barn! Syd-øst enden av øya har fine hoppe-muligheter for svømmedyktige personer!

Drikkevann

Barneskjær er tilkoblet vannforsyningen til Nøtterøy, så vi har rennende, friskt og godt Eikeren-vann i slange fra treet ved brønnhuset.

Griller

Bergan Vel har to fine stålgriller til fri benyttelse av alle. Selv om det ofte er rester av grillkull og tennveske fra tidligere leietagere, så må leietager selv sørge for seg og sine. Husk at også andre kanskje har lyst til å grille selv om du leier!

Bål

Vi har en fin og lun bålplass med steiner og benker rundt. Kjempekoselig å få med seg en sen solnedgang her! Det er IKKE tillatt å gjøre opp ild andre steder på øya!

Oppvarming

Selv om sommeren normalt sett er fin og relativt) varm på Nøtterøy, så er det fra tid til annen behov for oppvarming av Barneskjær. Det er en vedovn i den første stua, samt en enkel peis i den innerste stua. Det er ikke ovner av noe slag i 2. etasje. Vaktmester sørger derfor at det er noen sekker ved tilgjengelig. Om leietager skulle trenge mer ved, kontaktes vaktmester. Husk at det koster kr. 100,- per sekk om sekke-veden brukes på bål, og husk at det er gratis å finne litt nedfall rundt om på øya!

Lys i hovedhus

I hovedhuses 1. etasje finner du flere oljelamper. Disse drives med lampeolje som vaktmester besørger. Erfaringsmessig er fremføring av vekene noe treg, og vi håper dere utviser forsiktighet ved "veke-fremføring"! Oljelampene kan hektes av veggen og tas med ut for stemningsfull bruk på bordene ute om kvelden! I trappen opp til 2. etasje er det bevegelses sensor drevet batteri lys.

Toalettforhold

Øya har to utedoer. Den første er tilknyttet hovedhuset på øya og befinner seg ca 100 meter i syd- østlig retning. Denne utedoen har to ad skilte rom og har samme koselige stavernsgule farge som hovedhuset. Den andre utedoen er plassert mitt på øya ved teltplassen, og har også to ad skilte rom, men med "dobbelt-dass". Leietager er ansvarlig for å medbringe toalettpapir til eget forbruk.

Søppel

Leietager er selv ansvarlig for å bringe all søppel tilbake til land. Hjelp oss å bevare Barneskjær rent.

Hvor mange kan overnatte?

Hele 2. etasje av hovedhuset er soverom og vi har senger til 22 stykker. Under ser du en oversikt over soverom og senger Stampa: 4 stykker Adamskjær: 4 stykker Ekornholmen: 3 stykker Tobakksrullen; 3 stykker Barneskjær: 4 stykker Steinkloss: 4 stykker Stampa og Steinkloss har 2 "store" halvannenmannssenger, godt egnet for gode venner. Om man ikke er det, så bør man nok regne kun 2 senger per rom her! Adamskjær og Barneskjær har 2 normale køysenger med plass til 4 personer, og meget god plass på gulvet. Her får man lett et par ekstra liggeunderlag inn. Ekornholmen og Tobakksrullen inneholder 1 køyseng, hvor den nederste er halvannenmanns størrelse. Igjen, plass til 2 som kjenner hverandre, alternativt 1 om så ikke er tilfellet. Det er også benker i begge stuene nede i 1. etasje, som eventuelt kan brukes til soving. Disse er imidlertid ganske smale (og harde!). Alle sengene har skumgummi madrasser med et enkelt overtrekk. Pass derfor på at alle som skal overnatte, har med eget laken, sovepose og eventuelt en pute.

Mulighet for telt?

Ja, bak hovedhuset er det plen som vaktmester klipper. Her kan dere godt slå opp telt. Det er også muligheter foran hovedhuset, men der er ikke plen like plan. Dessuten er det fuktigere grass foran hovedhuset! Husk at det også er en teltplass mitt på Barneskjær.

Nattevakt!

Overnatter dere på Barneskjær, skal det være våken nattevakt! Huset er gammelt og sannsynligvis eksplosivt brennbart. Brannvesenet vil naturlig nok også ha problemer med å komme til unnsetning på samme måte som på land. Pass derfor på at det aldri er åpen flamme i 2 etasje!!

Brannalarmer og slukningsutstyr

Hovedhuset er utstyrt med batteridrevne brannalarmer. Hver etasje har en seriekoblet brannalarm, og går én alarm av, så piper det i alle etasjer! Alarmene utstyres med nytt batteri ved sesongstart i Mars. Det hender fra tid til annen at de likevel går tom for batteri, og en litt merkelig funksjon er da at de går av!! Man lar med andre ord ikke være med å bytte batteri! Hver etasje har brannslukningsapparat. Leietager gjør seg kjent med plassering og informerer alle overnattende. Trappen opp til 2. etasje har for øvrig batteri lys som reagerer på bevegelse. Hensikten er selvsagt å lose små ben trygt ned på en eventuell tisse-runde om natten! Det kan være smart å ta med noen ekstra hode- eller batterilykter! Ekstra batterier til både brannalarmer og lys finner du øverst i skapet på spisskammerset (der gassflasken er plassert).

Kokemuligheter

Foruten grillene utenfor, har kjøkkenet en gassdrevet komfyr med 3 bluss og en ovn (!).

Kjøleskap

Kjøkkenet har et lite gassdrevet kjøleskap. Dette drives av samme 10 kilos kompositt-gassflaske som komfyren. Om denne går tom, kontaktes vaktmester som bytter med reserveflaske fra brønnhuset, eller sørger for bytte av gassflaske. Kjøleskap tømmes selvsagt mellom hver leieperiode.

Bestikk

Kjøkken har glass, tallerkener og bestikk til ca 20-25 personer. Alt av relativt enkel, men koselig, standard. Dessuten finnes det meste av gryter, stekepanner og kjeler også. Pass på å ta med oppvaskmiddel.

Finnes det båt tilgjengelig?

Nei - vi disponerer ikke lenger båt for utleie.

Kan vi ha dyr med på Barneskjær?

Inn i huset? Nei! På grunn av allergi, kan dyr ikke tas med inn i hovedhuset. Ellers er husdyr selvsagt hjertelig velkommen på øya så lenge man respekterer båndtvang. Vi håper dette adresserer spørsmålene du måtte ha vedrørende Barneskjær og leie. Ta endelig kontakt om du har spørsmål eller kommentarer!
Spørsmål og Svar Lurer du på noe rundt leie av Barneskjær? Vi håper å kunne svare på de fleste spørsmål her!
Vakre Barneskjær! Barneskjær sett fra luften
© Bergan Vel, 2024
BerganVel

Hvor er Barneskjær?

Barneskjær er en øy som ligger på østkysten av vakre Nøtterøy, et par gode steinkast fra Duken, og likeså fra Tønsberg Seilforenings anlegg på Fjærholmen. Klikk her for å se Barneskjær i Google Maps

Hvem eier Barneskjær?

Færder kommune eier Barneskjær.

Hvem vedlikeholder, drifter og besørger utleie av

Barneskjær?

Friluftskomitén i Bergan Vel er ansvarlig for vedlikehold, drift og utleie av Barneskjær. Du vil finne nyheter, relevant informasjon og utleie-kalender for Barneskjær på nettstedet https://www.berganvel.no. Utleieansvarlig er Robert (Bob) Ibsen Voith, mobiltelefon 402 14214, e-post bobvoith@gmail.com Friluftskomiténs leder er Jan Pedersen, mobiltelefon 97 16 07 56, e-post j-peder4@online.no.

Når kan Barneskjær leies?

Medio April til medio September. Merk at utleie-start kan forskyves, og at endelig start kunngjøres på vårt nettsted.

Vaktmester-ordningen

Vaktmesteren er først og fremst leietagers kontaktperson og kjentmann på stedet! Dessuten er han eller hun ansvarlig for å utlevere nøkler til leietager, sørge for at ved og gass er på plass og ellers påse at hus og øy er i sin skjønneste orden. Vaktmesterne er nåværende eller tidligere medlemmer av friluftskomitén i Bergan Vel og en vaktmester-periode er 1 uke. Dette innebærer at de fleste leietagere må forholde seg til én vaktmester om leie finner sted innenfor én uke. Vaktmester- perioden går fra søndag til søndag.

Hvem kan leie Barneskjær?

I henhold til statuttene skal Barneskjær først og fremst leies av skoler, organisasjoner, foreninger og firmaer. Skoler, organisasjoner og foreninger innen Bergan Vel og fra Nøtterøy har forrang. Andre grupper kan gjerne søke om å leie Barneskjær, og er friluftskomitén i tvil om egnethet, så konsulteres styret i Bergan Vel. Hva legger vi i “egnethet”? Vi ønsker primært å unngå rene fester på øya. Lyden bærer særdeles godt til land!

Hvordan leier du Barneskjær?

Først sjekker du om ønsket periode er ledig på utleie-kalenderen på nettstedet https://www.berganvel.no/bs, deretter kontakter du utleie-ansvarlig Bob Voith, mobiltelefon 402 14214 eller e-post bobvoith@gmail.com. Pass på at du oppgir dine kontakt-detaljer, som navn, adresse, telefon dag, kveld og mobil samt e-post. Når leie er registrert, vil du få beskjed om dette enten via SMS eller e-post. Ultimo Mars sendes det ut leieskjema med alle detaljer samt informasjon om hvilken vaktmester leietager skal forholde seg til. Når leie er gjennomført, rapporter du tilbake til utleie-ansvarlig hvor mange dere var ved overnatting. Det er viktig å merke seg at alle leieforhold har en Ansvarlig Person, se nedenfor.

Ansvarlig Person

Alle leieforhold har en ansvarlig person. Foruten å være primære kontaktperson for vaktmester, og den som mottar og avleverer nøkler, er denne personen oppført i leieavtalen og vil normalt sett også motta faktura for leie ultimo August (se mer under "Hvordan skjer oppgjør for leie"). VIKTIG! Ansvarlig Person er ansvarlig for å sette seg godt inn i Branninstruksen for Barneskjær Ansvarlig person må umiddelbart rapportere feil og mangler til vaktmester dersom man ikke skal stilles til ansvar for skader og hærverk. Bergan Vel forfølger spesielt tagging ekstra nøye, og om det oppdages tagging, vil Bergan Vel kreve at de berørte rom males om. Ansvarlig person skal også påse at deltagerne generelt sett behandler Barneskjær godt. Madrasser skal ikke tas ut av huset.

Hvor mye koster det å leie Barneskjær?

Prisen bestemmes først og fremst ut fra om det er skole, organisasjon eller firma som skal leie Barneskjær, dernest om skole eller organisasjon har tilhørighet til Nøtterøy eller ikke. Skoler tilhørende Nøtterøy Kr. 50,- per elev per natt. Ingen minstepris Skoler ikke tilhørende Nøtterøy Kr. 100,- per elev per natt. Ingen minstepris Organisasjoner tilhørende Nøtterøy Kr. 100,- per person per natt. Minstepris kr. 1000,- Organisasjoner ikke tilhørende Nøtterøy Kr. 150,- per person per natt. Minstepris kr. 1500,- Merk at private som leier Barneskjær går under denne kategorien. Firmaer Kr. 200,- per person per natt. Minstepris kr. 2000,- Leie av Barneskjær om dagen, om huset skal brukes Kr. 500,- Leie av Barneskjær om kvelden Kr. 500,- Ved stilles til rådighet for oppvarmingsformål. Om ved i sekk benyttes til bål, koster dette kr. 100,- per sekk.

Dere rydder og vasker etter dere

Når dere er ferdig på Barneskjær, så rydder og vasker dere etter dere i begge etasjer. Husk å tømme og vaske kjøleskapet også. Kjøleskapet forlates med dørene oppe, slik at vi unngår vond lukt. Gassen slås av og gass-regulatoren kobles fra gass- flasken.

Er Barneskjær "privat" når du leier?

Barneskjær er et offentlig sted, og man kan ikke anse Barneskjær som et privat sted selv om man leier stedet. Følgelig skal leietager ikke hindre bruk av brygge, ilandstigning eller opphold samt bruk av vann eller grillene.

Hvordan skjer oppgjør for leie?

Ansvarlig for utleie av Barneskjær utfører vanligvis fakturering mot slutten av August. Faktura har 14 dagers betalingsfrist, og eventuell klage må være i utleie-ansvarlig i hende innen betalingsfrist for å bli tatt til følge. Faktura sendes som PDF fil til Ansvarlig Persons e-post adresse.

Parkering

For mange er det nødvendig å parkere bil når man drar på Barneskjær. Det presiseres at leietager ikke kan bruke parkeringsplass eller brygge på Breidablikk Sjømannshjem. Alternative parkeringsplasser finnes ved Knarberg Båtforening, Nøtterøy Idrettsforening eller på Fjærholmen Seilsenter.

Bryggeforhold

På øyas vestside finnes en fin og stabil brygge med plass til 4-5 båter. Utsiden av bryggen har god dybde, også for seilbåter. På innsiden av bryggen kommer marbakken raskt, og det er en stein man skal være klar over. Vis forsiktighet. Bryggen har en fin-fin badetrapp i stål. Bryggen ligger i ren nord-sør retning, og det er ikke mer en ca. 150 meter til Nøtterøy. Sundet mellom Nøtterøy og Barneskjær er sterkt trafikkert i sommersesongen.

Badeforhold

Svømmedyktige personer kan boltre seg fra bryggen, mens de mindre må forholde seg til strand-kanten. Dessverre er bunnforholdene noe gjørmete, og det er en god del skjell i gjørma. Det anbefales derfor badesko til de minste. Uvettig båt- trafikk kan fra tid til annen skape bølger, så regn med å passe på små barn! Syd-øst enden av øya har fine hoppe-muligheter for svømmedyktige personer!

Drikkevann

Barneskjær er tilkoblet vannforsyningen til Nøtterøy, så vi har rennende, friskt og godt Eikeren-vann i slange fra treet ved brønnhuset.

Griller

Bergan Vel har to fine stålgriller til fri benyttelse av alle. Selv om det ofte er rester av grillkull og tennveske fra tidligere leietagere, så må leietager selv sørge for seg og sine. Husk at også andre kanskje har lyst til å grille selv om du leier!

Bål

Vi har en fin og lun bålplass med steiner og benker rundt. Kjempekoselig å få med seg en sen solnedgang her! Det er IKKE tillatt å gjøre opp ild andre steder på øya!

Oppvarming

Selv om sommeren normalt sett er fin og relativt) varm på Nøtterøy, så er det fra tid til annen behov for oppvarming av Barneskjær. Det er en vedovn i den første stua, samt en enkel peis i den innerste stua. Det er ikke ovner av noe slag i 2. etasje. Vaktmester sørger derfor at det er noen sekker ved tilgjengelig. Om leietager skulle trenge mer ved, kontaktes vaktmester. Husk at det koster kr. 100,- per sekk om sekke-veden brukes på bål, og husk at det er gratis å finne litt nedfall rundt om på øya!

Lys i hovedhus

I hovedhuses 1. etasje finner du flere oljelamper. Disse drives med lampeolje som vaktmester besørger. Erfaringsmessig er fremføring av vekene noe treg, og vi håper dere utviser forsiktighet ved "veke-fremføring"! Oljelampene kan hektes av veggen og tas med ut for stemningsfull bruk på bordene ute om kvelden! I trappen opp til 2. etasje er det bevegelses sensor drevet batteri lys.

Toalettforhold

Øya har to utedoer. Den første er tilknyttet hovedhuset på øya og befinner seg ca 100 meter i syd- østlig retning. Denne utedoen har to ad skilte rom og har samme koselige stavernsgule farge som hovedhuset. Den andre utedoen er plassert mitt på øya ved teltplassen, og har også to ad skilte rom, men med "dobbelt- dass". Leietager er ansvarlig for å medbringe toalettpapir til eget forbruk.

Søppel

Leietager er selv ansvarlig for å bringe all søppel tilbake til land. Hjelp oss å bevare Barneskjær rent.

Hvor mange kan overnatte?

Hele 2. etasje av hovedhuset er soverom og vi har senger til 22 stykker. Under ser du en oversikt over soverom og senger Stampa: 4 stykker Adamskjær: 4 stykker Ekornholmen: 3 stykker Tobakksrullen; 3 stykker Barneskjær: 4 stykker Steinkloss: 4 stykker Stampa og Steinkloss har 2 "store" halvannenmannssenger, godt egnet for gode venner. Om man ikke er det, så bør man nok regne kun 2 senger per rom her! Adamskjær og Barneskjær har 2 normale køysenger med plass til 4 personer, og meget god plass på gulvet. Her får man lett et par ekstra liggeunderlag inn. Ekornholmen og Tobakksrullen inneholder 1 køyseng, hvor den nederste er halvannenmanns størrelse. Igjen, plass til 2 som kjenner hverandre, alternativt 1 om så ikke er tilfellet. Det er også benker i begge stuene nede i 1. etasje, som eventuelt kan brukes til soving. Disse er imidlertid ganske smale (og harde!). Alle sengene har skumgummi madrasser med et enkelt overtrekk. Pass derfor på at alle som skal overnatte, har med eget laken, sovepose og eventuelt en pute.

Mulighet for telt?

Ja, bak hovedhuset er det plen som vaktmester klipper. Her kan dere godt slå opp telt. Det er også muligheter foran hovedhuset, men der er ikke plen like plan. Dessuten er det fuktigere grass foran hovedhuset! Husk at det også er en teltplass mitt på Barneskjær.

Nattevakt!

Overnatter dere på Barneskjær, skal det være våken nattevakt! Huset er gammelt og sannsynligvis eksplosivt brennbart. Brannvesenet vil naturlig nok også ha problemer med å komme til unnsetning på samme måte som på land. Pass derfor på at det aldri er åpen flamme i 2 etasje!!

Brannalarmer og slukningsutstyr

Hovedhuset er utstyrt med batteridrevne brannalarmer. Hver etasje har en seriekoblet brannalarm, og går én alarm av, så piper det i alle etasjer! Alarmene utstyres med nytt batteri ved sesongstart i Mars. Det hender fra tid til annen at de likevel går tom for batteri, og en litt merkelig funksjon er da at de går av!! Man lar med andre ord ikke være med å bytte batteri! Hver etasje har brannslukningsapparat. Leietager gjør seg kjent med plassering og informerer alle overnattende. Trappen opp til 2. etasje har for øvrig batteri lys som reagerer på bevegelse. Hensikten er selvsagt å lose små ben trygt ned på en eventuell tisse-runde om natten! Det kan være smart å ta med noen ekstra hode- eller batterilykter! Ekstra batterier til både brannalarmer og lys finner du øverst i skapet på spisskammerset (der gassflasken er plassert).

Kokemuligheter

Foruten grillene utenfor, har kjøkkenet en gassdrevet komfyr med 3 bluss og en ovn (!).

Kjøleskap

Kjøkkenet har et lite gassdrevet kjøleskap. Dette drives av samme 10 kilos kompositt-gassflaske som komfyren. Om denne går tom, kontaktes vaktmester som bytter med reserveflaske fra brønnhuset, eller sørger for bytte av gassflaske. Kjøleskap tømmes selvsagt mellom hver leieperiode.

Bestikk

Kjøkken har glass, tallerkener og bestikk til ca 20-25 personer. Alt av relativt enkel, men koselig, standard. Dessuten finnes det meste av gryter, stekepanner og kjeler også. Pass på å ta med oppvaskmiddel.

Finnes det båt tilgjengelig?

Nei - vi disponerer ikke lenger båt for utleie.

Kan vi ha dyr med på Barneskjær?

Inn i huset? Nei! På grunn av allergi, kan dyr ikke tas med inn i hovedhuset. Ellers er husdyr selvsagt hjertelig velkommen på øya så lenge man respekterer båndtvang. Vi håper dette adresserer spørsmålene du måtte ha vedrørende Barneskjær og leie. Ta endelig kontakt om du har spørsmål eller kommentarer!