BerganVel
© Bergan Vel, 2024
Vaktmester Instruks Er du vaktmester? Her er instruksen for Barneskjær :-)
Barneskjær er en fantastisk perle som vi må passe godt på! Som vaktmester har du derfor en viktig rolle, og det er viktig at du setter deg inn i punktene under. Forbruksmateriell som propan, lampeolje, bensin mm. kjøpes normalt hos Shell på Hjemseng. Legg ut og du får umiddelbart tilbakeført penger fra kasserer i Bergan Vel! Overtagelse av nøkler, journal og vaktmesteransvar Inneværende vaktmester er ansvarlig for å ta kontakt med neste vaktmester på listen (https://www.berganvel.no/vmlist). Disse avtaler selv sted og tidspunkt for overtakelse av nøkler og journal. Minimum to besøk på Barneskjær i løpet av perioden En av de viktigste forebyggende tiltak vi har på Barneskjær er tilstedeværelse. Det er derfor viktig at du minimum besøker Barneskjær to ganger i løpet av din vaktmester- periode. Om ingen leier Barneskjær i din periode, kan du selv benytte stedet. Husk at du behandler Barneskjær etter samme krav som vi stiller til andre leietagere! I tillegg bør vi huske at vi samtidig representerer Bergan Vel, og således oppfører og forholder oss til stedet deretter. Brannvarsling Informer leietager om brannvarsler system og behovet for brannvakt iht. oppslag på Barneskjær. TEST brannalarmene i henhold til Brannforskriften i Brannvern-mappa. Gass Det skal alltid finnes en full gassbeholder i brønnhuset. Når leietager rapporterer om tom gassbeholder, byttes denne. Tom gassbeholder byttes i oppfylt beholder hos Shell på Hjemseng. Regning sendes Bergan Vel. Husk at du ikke har lov til å oppbevare mer enn maks 2 flasker inne i hus (22 kg.)! Lampeolje Før leietagere ankommer skal lampeolje etterfylles. Er det tomt, kjøpes mer hos Shell på Hjemseng. Om det trengs nye veker, fås dette hos Nøtterøy Jern på Teie. Søppel Vaktmester må informere leietager om plassering av søppelstativer. Disse er plassert i toalettet ved ”teltplassen”. Leietager skal plassere søppel der. Gressklipper Gress skal klippes én gang i løpet av vaktmester perioden. Både grassklipper og bensin er plassert i brønnhuset. Bensin (98 oktan, blyholdig) kjøpes hos Shell. Ved-i-sekk Brukes ved-i-sekk til brenning på bål, skal leietager belastes kr. 100,- pr. forbrukt sekk. Avtal med leietager om rapportering av forbruk av ved-i-sekk til bålbrenning og gi Robert Ibsen Voith på telefon 40214214 eller bobvoith@gmail.com beskjed for etter- fakturering. Informer gjerne leietager om at all løs kvist og nedfall fritt kan brukes til bålbrenning - ikke ødelegg frisk vegetasjon. Vask etter leieperiode Forskjellige leietagere vasker forskjellig! Vaktmester skal derfor sjekke kvalitet på vask etter leie periode. Ved dårlig vask skal leietager etterfaktureres, så gi Robert Ibsen Voith på telefon 40214214 eller bobvoith@gmail.com beskjed. Vanning Blomsterkassene langs rekkverket er like under takskjegget, og det kan således fort bli tørre blomster om det ikke vannes. Husk å ikke vanne for mye, da det er minst like skadelig som ikke å vanne! Merk at du ikke kan parkere eller benytte eiendommen og brygge til Breidablikk Sjømannshjem Fra og med januar 2020 ble Breidablikk Sjømannshjem overtatt av Leganger Hansens Legat. Det presiseres at eiendom er privat, på linje med nabo-eiendommene. Vi har derfor ingen mulighet til å bruke eiendommen eller brygga, til eksempelvis henting og bringing, eller ved utsett av kano eller kajakk etc. Merk at du ikke kan parkere eller benytte eiendommen og brygge til Breidablikk Sjømannshjem Fra og med januar 2020 ble Breidablikk Sjømannshjem overtatt av Leganger Hansens Legat. Det presiseres at eiendom er privat, på linje med nabo-eiendommene. Vi har derfor ingen mulighet til å bruke eiendommen eller brygga, til eksempelvis henting og bringing, eller ved utsett av kano eller kajakk etc. Husk å føre journal i din periode Interessant informasjon er tilstandsrapport, evventuelle skader du oppdager, momenter til utbedring, standard på vask, forbruk av ved i sekk etc..
BerganVel
© Bergan Vel, 2024
Vaktmester Instruks Vaktmester Instruks Barneskjær
Barneskjær er en fantastisk perle som vi må passe godt på! Som vaktmester har du derfor en viktig rolle, og det er viktig at du setter deg inn i punktene under. Forbruksmateriell som propan, lampeolje, bensin mm. kjøpes normalt hos Shell på Hjemseng. Legg ut og du får umiddelbart tilbakeført penger fra kasserer i Bergan Vel! Overtagelse av nøkler, journal og vaktmesteransvar Inneværende vaktmester er ansvarlig for å ta kontakt med neste vaktmester på listen (https://www.berganvel.no/vmlist). Disse avtaler selv sted og tidspunkt for overtakelse av nøkler og journal. Minimum to besøk på Barneskjær i løpet av perioden En av de viktigste forebyggende tiltak vi har på Barneskjær er tilstedeværelse. Det er derfor viktig at du minimum besøker Barneskjær to ganger i løpet av din vaktmester- periode. Om ingen leier Barneskjær i din periode, kan du selv benytte stedet. Husk at du behandler Barneskjær etter samme krav som vi stiller til andre leietagere! I tillegg bør vi huske at vi samtidig representerer Bergan Vel, og således oppfører og forholder oss til stedet deretter. Brannvarsling Informer leietager om brannvarsler system og behovet for brannvakt iht. oppslag på Barneskjær. TEST brannalarmene i henhold til Brannforskriften i Brannvern-mappa. Gass Det skal alltid finnes en full gassbeholder i brønnhuset. Når leietager rapporterer om tom gassbeholder, byttes denne. Tom gassbeholder byttes i oppfylt beholder hos Shell på Hjemseng. Regning sendes Bergan Vel. Husk at du ikke har lov til å oppbevare mer enn maks 2 flasker inne i hus (22 kg.)! Lampeolje Før leietagere ankommer skal lampeolje etterfylles. Er det tomt, kjøpes mer hos Shell på Hjemseng. Om det trengs nye veker, fås dette hos Nøtterøy Jern på Teie. Søppel Vaktmester må informere leietager om plassering av søppelstativer. Disse er plassert i toalettet ved ”teltplassen”. Leietager skal plassere søppel der. Gressklipper Gress skal klippes én gang i løpet av vaktmester perioden. Både grassklipper og bensin er plassert i brønnhuset. Bensin (98 oktan, blyholdig) kjøpes hos Shell. Ved-i-sekk Brukes ved-i-sekk til brenning på bål, skal leietager belastes kr. 100,- pr. forbrukt sekk. Avtal med leietager om rapportering av forbruk av ved-i-sekk til bålbrenning og gi Robert Ibsen Voith på telefon 40214214 eller bobvoith@gmail.com beskjed for etter- fakturering. Informer gjerne leietager om at all løs kvist og nedfall fritt kan brukes til bålbrenning - ikke ødelegg frisk vegetasjon. Vask etter leieperiode Forskjellige leietagere vasker forskjellig! Vaktmester skal derfor sjekke kvalitet på vask etter leie periode. Ved dårlig vask skal leietager etterfaktureres, så gi Robert Ibsen Voith på telefon 40214214 eller bobvoith@gmail.com beskjed. Vanning Blomsterkassene langs rekkverket er like under takskjegget, og det kan således fort bli tørre blomster om det ikke vannes. Husk å ikke vanne for mye, da det er minst like skadelig som ikke å vanne! Merk at du ikke kan parkere eller benytte eiendommen og brygge til Breidablikk Sjømannshjem Fra og med januar 2020 ble Breidablikk Sjømannshjem overtatt av Leganger Hansens Legat. Det presiseres at eiendom er privat, på linje med nabo-eiendommene. Vi har derfor ingen mulighet til å bruke eiendommen eller brygga, til eksempelvis henting og bringing, eller ved utsett av kano eller kajakk etc. Merk at du ikke kan parkere eller benytte eiendommen og brygge til Breidablikk Sjømannshjem Fra og med januar 2020 ble Breidablikk Sjømannshjem overtatt av Leganger Hansens Legat. Det presiseres at eiendom er privat, på linje med nabo-eiendommene. Vi har derfor ingen mulighet til å bruke eiendommen eller brygga, til eksempelvis henting og bringing, eller ved utsett av kano eller kajakk etc. Husk å føre journal i din periode Interessant informasjon er tilstandsrapport, evventuelle skader du oppdager, momenter til utbedring, standard på vask, forbruk av ved i sekk etc..