BerganVel
© Bergan Vel, 2024
Barneskjær Branninstruks
REDDE - VARSLE - SLOKKE

For alle tilfeller:

1. Få ut alle som er truet av røyk og brann. Brannstiger henger på begge gavlvegger. 2. Lukk dører og vinduer for å hindre spredning av røyk og brann. 3. Varsle brannvesenet umiddelbart på tlf. nr. 110. Under overnatting, skal leietager disponere minst én mobiltelefon. 4. Forsøk å slokke brannen om det er mulig uten å utsette deg selv for fare. Det henger pulverapparat i hver etasje. 5. Møt og informer brannvesenet når de ankommer. 6. Ved overnatting skal det være en våken og oppmerksom brannvakt. 7. Ved eventuelle feil og mangler, kontaktes vaktmesteren. 8. Det maksimale antall personer som tillates i bygningen er 25. 9. Eier av Barneskjær er Nøtterøy kommune, Eiendomsforvaltningen ved Anders Bjerknæs.

Branninstruks - Ansvarlig leietagers oppgaver ved evakuering:

1. I tilfelle brann skal ansvarlig leietager sammen med nattvakten umiddelbart sikre at alle personer i bygningen blir evakuert til samlingsplassen ved bålplassen foran huset. 2. Gjennomfør en opptelling for å bekrefte antall personer som har forlatt bygningen og rapporter dette til brannvesenet ved ankomst. 3. Sørg for at du har en fullstendig liste over alle personer som var i huset, og verifiser at ingen er igjen inne.

Brannverninstruks - nattvakt:

1. Det skal være en våken voksen nattvakt, som skal oppholde seg i 1. etasje eller på veranda med åpen dør. 2. Nattvakten skal sjekke 2. etasje minst én gang per time. 3. Påse at det ikke nyttes åpen ild eller røykes i bygningen, inkludert 2. etasje. Ingen stearinlys! 4. Nattvakten skal kjenne til samlingsplassen og prosedyren for opptelling av personer. 5. Gjør deg kjent med bruk og plassering av slokkeapparater, rømningsveier, og plasseringen av brannstiger. 6. Nattvakten skal alltid ha nøklene til bygningen og en lommelykt tilgjengelig.
BerganVel
© Bergan Vel, 2024
Barneskjær Branninstruks
REDDE - VARSLE - SLOKKE

For alle tilfeller:

1. Få ut alle som er truet av røyk og brann. Brannstiger henger på begge gavlvegger. 2. Lukk dører og vinduer for å hindre spredning av røyk og brann. 3. Varsle brannvesenet umiddelbart på tlf. nr. 110. Under overnatting, skal leietager disponere minst én mobiltelefon. 4. Forsøk å slokke brannen om det er mulig uten å utsette deg selv for fare. Det henger pulverapparat i hver etasje. 5. Møt og informer brannvesenet når de ankommer. 6. Ved overnatting skal det være en våken og oppmerksom brannvakt. 7. Ved eventuelle feil og mangler, kontaktes vaktmesteren. 8. Det maksimale antall personer som tillates i bygningen er 25. 9. Eier av Barneskjær er Nøtterøy kommune, Eiendomsforvaltningen ved Anders Bjerknæs.

Branninstruks - Ansvarlig leietagers oppgaver ved

evakuering:

1. I tilfelle brann skal ansvarlig leietager sammen med nattvakten umiddelbart sikre at alle personer i bygningen blir evakuert til samlingsplassen ved bålplassen foran huset. 2. Gjennomfør en opptelling for å bekrefte antall personer som har forlatt bygningen og rapporter dette til brannvesenet ved ankomst. 3. Sørg for at du har en fullstendig liste over alle personer som var i huset, og verifiser at ingen er igjen inne.

Brannverninstruks - nattvakt:

1. Det skal være en våken voksen nattvakt, som skal oppholde seg i 1. etasje eller på veranda med åpen dør. 2. Nattvakten skal sjekke 2. etasje minst én gang per time. 3. Påse at det ikke nyttes åpen ild eller røykes i bygningen, inkludert 2. etasje. Ingen stearinlys! 4. Nattvakten skal kjenne til samlingsplassen og prosedyren for opptelling av personer. 5. Gjør deg kjent med bruk og plassering av slokkeapparater, rømningsveier, og plasseringen av brannstiger. 6. Nattvakten skal alltid ha nøklene til bygningen og en lommelykt tilgjengelig.